obrazok

júl - august 2015 Modernizácia viacúčelového objektu v obci Drienica

Investičný zámer modernizácie tohto viacúčelového objektu vznikol už v roku 2011, kedy obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu stavby a obec zároveň podala Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na príslušný stavebný úrad. Zateplenie a celková modernizácia exteriérov objektu s cieľom zvýšenia jeho energetickej účinnosti boli realizované z prostriedkov Environmentálneho fondu a obce Drienica. Projekt neriešil interiér budovy, nakoľko tieto výdavky by boli ako neoprávnené pre obec. V rámci realizácie projektu boli vykonané nasledovné navrhované činnosti: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny, výmena pôvodných okien a vchodových dverí. Celkové náklady na projekt: 182.669,65 €. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


jún - júl 2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Vďaka Operačnému programu EÚ Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa v obci Drienica zrealizoval projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácie jeho intenzity.(PDF document) info tabuľa


7.jún 2015 Oslava MDD

S týždňovým oneskorením ale predsa sme sa opäť stretli pri oslavách MDD v areáli viacúčelového ihriska. Horúce júnove slnko a množstvo pohybových aktivít poriadne zapotili nielen súťažiace deti ale všetkých prítomných. Ešteže bol zabezpečený dostatok tekutín.Za dobré výkony primeraná odmena a tí najlepší ešte trocha viac. Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.


7. máj 2015 70. výročie ukončenia 2.svetovej vojny

Spomienková slávnosť k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny sa začala lampiónovým sprievodom tých najmenších, následne bol ku krížu padlých vo vojnách pred miestnym chrámom položený spomienkový veniec a vykonaná panychída za padlých vo vojnách. Na miestnom cintoríne na hrob partizána bol taktiež položený spomienkový veniec. Slávnosť bola ukončená modlitbou za zomrelých a poďakovaním zástupcu starostu obce.


14.február 2014 12. ples obce Drienica

Po minuloročnej pauze tradície drienických plesov sme sa opäť stretli na už 12. plese obce Drienica. Ples zahájil starosta obce a následné úvodné melódie hudobnej skupiny Rolland z Čirča. Dobrá nálada bola spestrená temperamentným vystúpením gitarového DUO FARSA. Opäť nesklamali svieže tanečné kreácie na parkete a dobrá nálada pri stoloch. Škoda že to zbehlo tak rýchlo, posledné tóny zaznievali pred svitaním. Ďakujeme organizátorom za akciu, sponzorom za tombolu. Zostávame v nádeji že o rok sme tu znova. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


24.január 2015 Tradičná obecná zabíjačka

Prešiel rok a my sme sa opäť stretli pri tradičnej obecnej zabíjačke. To čo do nedávna bolo súčasťou života skoro každého dvora v obci sa dnes už stáva akousi atrakciou pre mládež, pre staršiu generáciu nostalgickou spomienkou. Ale čo už, čas nezastavíme. Kto chcel mohol od rána pozorne sledovať zručnosť mäsiarov pri delení mäsa, následne prípravu tradičných jedál. Popoludní bola pre návštevníkov akcie pripravená ochutnávka pripravených jedál. Pre tých vytrvalých, a bolo ich dosť, ešte aj zábava v rytmoch skupiny Lysanka. A čo na záver? Spravme to o rok znova!


thumb15.november 2014 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

starosta obce - Igor Birčák, Ing., SMER-SD
poslanci Obecného zastupiteľstva:
Miroslav Fech,SMER-SD, Miroslav Palenčár, SMER-SD, Jozef Kunák, SMER-SD, Milan Malcovský, SMER-SD, Pavol Olejár, SDKÚ-DS, Štefan Beňadik, Strana zelených, Dušan Šimko, SMER-SD podrobnejšie výsledky


26.október 2014 Mesiac úcty k starším

Tohto roku sme sa opäť stretli s našimi staršími spoluobčanmi pri slávnostnom programe v priestoroch kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Program s poďakovaním starším spoluobčanom slávnostne otvoril starosta obce. S kultúrnym programom vystúpili žiaci materskej školy, sólovým vystúpením M.Pelenčár, A.Naďová, ženy a muži folklórnej skupiny Šomka a hudobná skupina Lysanka. Po odovzdaní pamätných darov oslávencom pokračovalo stretnutie posedením pri občerstvení.


28.jún 2014 Deň obce 2014

Stretnutie občanov, rodákov a priateľov obce sa opäť podarilo. Toto mohli skonštatovať všetci účastníci kultúrno-spoločenskej akcie Deň obce Drienica 2014. Tradičná spoločná príprava jedál, 2. ročník cykloturistiky, množstvo súťaží pre detí ale aj dospelých, hudba cimbalovej muziky Javor, vystúpenie folklórnej skupiny Šomka, predstavenie mladých talentov jednoducho každý si mohol nájsť to svoje. Pozrite si aj ∗∗∗fotogalériu∗∗∗ akcie.


marec 2014 Regulácia potoka

Obec Drienica realizuje dopytovo orientovaný projekt:„Úprava Drienického potoka - Drienica - protipovodňová ochrana“. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú ochranu obce Drienica pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce
prazdnyMAS Sabinovsko


... audio

... gréckokatolická farnosť

... kalendár

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_49.jpg

kniha obrazok
Počasie Drienica - Svieti.com

Agáta

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
Celkom: 176806
Dnes: 104
Online: 4