obrazok
obrazok

thumb15.november 2014 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

starosta obce - Igor Birčák, Ing., SMER-SD
poslanci Obecného zastupiteľstva:
Miroslav Fech,SMER-SD, Miroslav Palenčár, SMER-SD, Jozef Kunák, SMER-SD, Milan Malcovský, SMER-SD, Pavol Olejár, SDKÚ-DS, Štefan Beňadik, Strana zelených, Dušan Šimko, SMER-SD podrobnejšie výsledky


26.október 2014 Mesiac úcty k starším

Tohto roku sme sa opäť stretli s našimi staršími spoluobčanmi pri slávnostnom programe v priestoroch kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Program s poďakovaním starším spoluobčanom slávnostne otvoril starosta obce. S kultúrnym programom vystúpili žiaci materskej školy, sólovým vystúpením M.Pelenčár, A.Naďová, ženy a muži folklórnej skupiny Šomka a hudobná skupina Lysanka. Po odovzdaní pamätných darov oslávencom pokračovalo stretnutie posedením pri občerstvení.


28.jún 2014 Deň obce 2014

Stretnutie občanov, rodákov a priateľov obce sa opäť podarilo. Toto mohli skonštatovať všetci účastníci kultúrno-spoločenskej akcie Deň obce Drienica 2014. Tradičná spoločná príprava jedál, 2. ročník cykloturistiky, množstvo súťaží pre detí ale aj dospelých, hudba cimbalovej muziky Javor, vystúpenie folklórnej skupiny Šomka, predstavenie mladých talentov jednoducho každý si mohol nájsť to svoje. Pozrite si aj fotogalériu akcie.


1.jún 2014 Oslava MDD

Aj keď pod mrakom, aj keď v mikinách ale predsa. Po roku sme sa opäť stretli pri oslavách MDD v priestoroch viacúčelového ihriska. Skákanie, streľba, kopy, hody preverili športovú zdatnosť prítomných školákov. Užili si aj predškoláci v hravých disciplínach. Za dobré výkony primeraná odmena a tí najlepší ešte troch viac. Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.


7. máj 2014 69. výročie ukončenia 2.svetovej vojny

Lampiónový sprievod obcou otvoril spomienkové stretnutie občanov k 69. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Pri kríži padlých vo vojnách bola o. Milanom odslúžená panychída venovaná obetiam vojen. Na miestnom cintoríne za zvukov štátnej hymny bol k hrobu partizána umiestnený spomienkový veniec. Stretnutie bolo ukončené modlitbou za zomrelých a poďakovaním starostu obce.


marec 2014 Regulácia potoka

Obec Drienica realizuje dopytovo orientovaný projekt:„Úprava Drienického potoka - Drienica - protipovodňová ochrana“. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú ochranu obce Drienica pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. fotogaléria


18.január 2014 Tradičná zabíjačka

Náladu nevytvára len pekné počasie ale dokáže to aj dobre zorganizovaná spoločenská akcia. Verím že zrealizovaná tradičná dedinská zabíjačka takou akciou bola. Účastníci tejto akcie mali možnosť sledovať nielen prácu majstrov mäsiarov pri príprave zabíjačkových špecialít , ale potešila nás aj prítomnosť hostí z ukrajinského Perečina ktorí predviedli svoju zručnosť v príprave ich tradičných „peľmeňov“. A samozrejme nechýbala ochutnávka už spomenutých pokrmov. Spev a muzika? Samozrejme v podaní folklórnej skupiny Šomka. Takže o rok?


26.december 2013 Stolnotenisový turnaj

V priestoroch kultúrneho domu sa uskutočnil "skúšobný" ročník turnaja v stolnom tenise. 16 súťažiacich v kategórii dospelých a šiesti v mládežníckej kategórii zabojovali o čo najlepšie umiestnenie. Výsledky rozhodli o konečnom poradí ale aj tak zvíťazili všetci, ktorí nahradili pohodlie domova pohybom. A či to bola dobrá motivácia aj pre ostatných ukáže budúci rok, tešíme sa.


8.december 2013 Mikulášska nádielka

Tohto roku sme Mikulášsku nádielku začali divadelným predstavením sabinovských ochotníkov O perníkovej chalúpke. Pekná rozprávka spestrená najznámejšími detskými pesničkami navodili sviatočnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov. Po príchode Mikuláša boli prítomné deti odmenené sladkosťami. Stretnutie vyvrcholilo spoločným rozsvietením vianočného stromčeka.


17.september 2013 Hodnotenie zrealizovaných projektov

Zástupcovia Technického sekretariátu pre program ENPI v Budapešti a Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Bratislave, v rámci Európskeho dňa spolupráce („European cooperation day“) prišli pozrieť a zhodnotiť výsledky projektu HUSKROUA/0901/147, zrealizovaného v termíne 15.2.2011 – 14.2.2013. Projekt bol vo februári tohto roka úspešne ukončený. Po absolvovaní prehliadky sme na obecnom úrade odprezentovali výsledky projektu a predstavili našu obec.


11.august 2013 Futbalové popoludnie

Kto prišiel a chcel, ten si zahral. To bolo hlavným cieľom futbalového popoludnia zorganizovaného na trávniku multifunkčného ihriska. Šesť družstiev si zahralo systémom "každý s každým" , víťazmi sa napokon stali aj tak všetci ktorí sa zúčastnili. Čapované pivko a kofola zabezpečili dopĺňanie vypotených tekutín. "Dobrá akcia, mohla by byť častejšie" zaznievalo z úst prítomných. No to si myslím záleží na každom z nás.


máj 2013 Oprava miestnych komunikácii

Po dlhšom čase sa konečne podarilo skvalitniť miestne komunikácie v obci. Asfaltovanie ciest, asfaltovanie mostov a oprava výtlkov bola financovaná z dotácie zo štátu a zvyšok komunikácií bol sponzorský dar. Vďaka týmto financiám máme vyasfaltovanú komunikáciu v dolnej časti obce okolo ihriska až k sabinovským uliciam, na cintorín, k rodinným domom. Foto z prác.


máj-jún 2013 Rekonštrukcia elektrorozvodnej siete

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. zrealizovala stavbu, ktorej účelom bola úprava jestvujúceho NN vedenia a domových prípojok v obci Drienica za účelom skvalitnenia dodávky elektrickej energie. Nevyhovujúce NN vedenie sa nahradilo projektovaným NFA2X 4x70+25 (závesný izolovaný kábel), podľa schváleného projektu.


7.február 2013 Snehová nádielka

No konečne poriadná nádielka alebo už len toto nám chýbalo! V každom prípade to tým skôr narodeným pripomenulo dobu kedy takáto nádielka bola samozrejmosťou. Celodenný výpadok prúdu v dnešnej dobe je už "tragédia", ale presvedčili sme sa o tom že sa to dá. Takže je na koždom z nás ako dokážeme túto ponuku využiť, či už sánky, lyže alebo dobrá kniha, noviny pri teple krba, kachľovca.


26.január 2013 11. ples obce Drienica

V priestoroch kultúrneho domu sa konal 11. ples obce Drienica. Ples zahájil starosta obce a následné úvodné melódie hudobnej skupiny Alessis z Jakubovan. Dobrá nálada pri stoloch a svieže tanečné kreácie na parkete sa už stali pevnou súčasťou drienickeho plesu. Posledné tóny zaznievali skoro za svitania a vyprevádzali tých najoddanejších návštevníkov. Skalní sa už určite tešia na stretnutie opäť o rok. Fotogaléria... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce

... gréckokatolická farnosť

... kalendár

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov

(PDF document) prevádzkový poriadok ihriska

... z nášho chotára

drienica_26.jpg

kniha obrazok
chata Lysa
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Počasie Drienica - Svieti.com

Dagmara

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
Celkom: 134790
Dnes: 83
Online: 3