obrazok

obrazok

16.8.2019Dnes bol oficiálne otvorený a odovzdaný do užívania širokej verejnosti nový cykloturistický chodník medzi obcou Drienica a mestom Sabinov. Novovybudovaný cykloturistický chodník bude slúžiť cyklistom a chodcom. Chodník vedie okolo koryta miestneho Drienického potoka Šomka o šírke 2,5m a dĺžke 946m. Je osvetlený a dopravne označený. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnil MUDr. Richard Raši, PhD., podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a účasť prisľúbil aj MUDr. Peter Chudík, poslanec NR SR a iní čelní predstavitelia verejného sektora.
fotogaléria
spravodajsky šot


09.2019Práce na stavbe Výstavba chodníka a vstupov k priľahlým objektom – 6. etapa, ktorá bude tvoriť spojnicu medzi ukončeným cykloturistickým chodníkom Sabinov – Drienica a už vybudovaným chodníkom v obci Drienica pri súp. č. 1, úsek cca 240m sa začnú tohto roku po vybavení potrebných povolení na čiastočnú závierku cesty III. triedy, vedľa ktorej bude chodník realizovaný. Chodník bude osvetlený v plnom profile. Na financovanie chodníka sme získali financie z dotácií Úradu vlády SR a vlastné finančné prostriedky. Stavbu bude realizovať firma REMOPEL, s.r.o. Sabinov.august 2019Tento mesiac sme začali práce na projekte Drienica Ihrisko a amfiteáter za KD v Drienici. Stavbu realizuje firma EKO SVIP, s.r.o. Sabinov. Celková výška nákladov predstavuje sumu 178.126,72€, z toho 150.000€ tvorí nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 prioritná os 7.4.1. Za Kultúrnym domom vyrastie nový multifunkčný areál vhodný pre kultúru a šport.september 2019Obec pristúpila k realizácii projektu osvetlenia multifunkčného ihriska. Práce bude realizovať firma ELVA, s.r.o. Jakubovany. Osadením 5 stĺpov s osvetľovacou technikou a s časomierou skvalitníme podmienky pre šport hlavne v jesennom a jarnom období. Zároveň chceme požiadať návštevníkov multifunkčného ihriska o zhovievavosť, nakoľko ak si výkopové práce budú vyžadovať úplne uzatvorenie areálu ihriska, obec uzatvorí areál na nevyhnutne potrebný čas. Verejnosť budeme o tejto skutočnosti vopred informovať na našom webe a priamo na vstupnej bráne areálu ihriska. Finančne bol projekt podporený z programu Podpora rozvoja športu 2019, Úrad vlády SR.august/september 2019Obci Drienica bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na dokončenie 1. etapy kanalizácie Gacky. Ide o dokončenie 176 metrov kanalizácie. Po spoločných rokovaniach s VVS, a.s. Košice sme sa dohodli na spoločnom riešení a popri osadení kanalizácie bude v spomínanom úseku osadené aj vodovodné potrubie. Obyvatelia Gaciek (sever) budú mať tak konečne prístup k vode a verejnej kanalizácii. Práce sa uskutočnia v mesiacoch august a september, ihneď po vybavení potrebných povolení na uzávierku cesty III. triedy.september/október 2019Obec po vykonaných Jednoduchých pozemkových úprav v dolnej časti obce pristúpila k zrekonštruovaniu prístupovej účelovej cesty v novovytvorenej IBV k existujúcim rodinným domom. V súčasnosti prebieha súťaž na zhotoviteľa. Predpokladaná doba na realizáciu bude koniec mesiaca september a začiatok mesiaca október. Ide o dočasné riešenie prístupu k rodinným domom.16.3.2019 / 30.3.2019 Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
2.3..2019 Na Lysej sa uskutočnil 41. ročník súťaže o Šarišský pohár . V krásnom slnečnom počasí si všetci nadšenci lyžovania mohli vychutnať upravenú trať na „minarovej“, kde sa mali popasovať so slalomovými bránkami. V kategóriách „baby“ až po kategóriu „veteráni“ si postupne všetci prihlásení pretekári vyskúšali svoje lyžiarske zručnosti a skúsenosti. Bolo radosť pozerať, ako kategória najmen&sca ron;&iac ute;ch pretekárok „baby“ zvládla tú istú trať ako seniori. Veríme, že tohtoročné zahájenie prevádzky vlekov na Lysej bude mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v našej doline a organizované podujatia budú mať stúpajúci trend nielen v kvalite usporiadania, ale hlavne v návštevnosti našej lokality. Ďakujem usporiadateľom, sponzorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie. Športu zdar.
fotogaléria


19.1..2019 Tradičná obecná zabíjačka v Drienici – akcia, ktorá ma veľa priaznivcov, no nie vždy sa dá uskutočniť. Tento rok sme sa spolu s poslancami OcZ rozhodli uskutočniť zabíjačku pre občanov a návštevníkov našej obce. Tak ako sa na zabíjačku patrí začala sa v sobotu skoro ráno. Počasie nám prialo, bol krásny slnečný deň okolo -8 °C a k tomu zasnežená príroda. Pravé zabíjačkové počasie a nálada. Všetky práce okolo prípravy tradičných zabíjačkových jedál sme zvládli spolu s poslancami a mäsiarmi na čele s p. Boguským na výbornú. Všetky jedlá boli pripravené do 16-tej hodiny tak ako sme sľúbili. Aj tento rok prišlo veľa ľudí odhadom viac ako 500. O skvelú náladu sa starala Drienická ľudová hudba a tiež skupina Lysanka. Chcem poďakovať vedeniu Hotela Javorná, ktoré nám pomohlo svojím technickým vybavením kuchyne a pomohlo pri pečení mäsa a varení kapusty. Ďakujeme sponzorom: Jozef Kluciar z Drienice, Mäsovýroba Pečovská z Prešova, GASKO Prešov, Slavconet Sabinov, V.A.M.T. Pečovská Nová Ves, MXM z Drienice. Zároveň chcem poďakovať ženám z FSk Šomka, ktoré nám prišli pomôcť a všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu. Ďakujeme.


12.2018 Po rokoch spomínania na lyžovačku na Lysej partia nadšencov a v prvom rade bohatá snehová nádielka ponúkajú možnosť opäť zažiť ozajstnú lyžovačku na Lysej. Dva prevádzkované vleky umožňujú zlyžovať polovicu celkovej dľžky svahu. Ozajstní zanietenci si môžu vychutnať jazdu vo voľnom teréne na "baraňim". Svoje trasy si tu nájdu aj nadšenci bežkovania. Takže "Lyžovaniu zdar"!11.2018 Koncom roka sme začali práce na výstavbe cyklochodníka medzi okresným mestom Sabinov a obcou Drienica. Ide o združenú investíciu mesta Sabinov a obce Drienica. Nový, osvetlený cyklochodník s dĺžkou 950 metrov bude mať asfaltový povrch. Tento chodník bude slúžiť peším a cyklistom. Stavba cyklochodníka je financovaná z regionálneho príspevku v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Sabinov - 150 000 €, z rozpočtu Mesta Sabinov - 32 500 € a rozpočtu Obce Drienica - 32 500 €. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava. Veríme, že výstavbou cyklochodníka zabezpečíme vyššiu bezpečnosť chodcov a cyklistov využívajúcich túto trasu. V neposlednej rade veríme, že tak prispejeme aj k rozvoju cykloturistiky v našom regióne.


thumb10.november 2018
Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 boli v našej obci zvolení títo kandidáti.
  za starostu obce:
 • Igor Birčák Ing. - Smer-sociálna demokracia
  za poslancov:
 • Miroslav Fech - Smer-sociálna demokracia
 • Michaela Maľcovská Mgr. - nezávislá kandidátka
 • Jozef Kunák - Smer-sociálna demokracia
 • Peter Javorský Ing. - Kresťansko-demokratické hnutie
 • Marek Mačišák - Sloboda a solidarita
 • Jozef Olejár - Sloboda a solidarita
 • Milan Malcovský - Smer-sociálna demokracia
podrobnejšie výsledky


21.10.2018 V sále kultúrneho domu v Drienici sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov pri príležitosti "Október- Mesiac úcty k starším". Na akcii vystúpili škôlkari z miestnej materskej škôlky, ako hosť programu vystúpila p. Anka Gajová z Košíc a na záver svojím novým vystúpením spestrili jubilantom popoludnie členovia FSk ŠOMKA. Všetkým jubilantom želáme všetko najlepšie do ďalšieho života a hlavne pevné zdravie.


október 2018 Osvetlenie a cesta na miestnom cintoríne

Po roku čakania sme v týchto dňoch revitalizovali časť obecného cintorína, kde sme osadili na účelovú komunikáciu v strednej časti obrubníky a na cestu bol daný nový asfaltový koberec. Cez celý cintorín sme nainštalovali nové osvetlenie okolo prístupovej cesty. Túto stavbu sme zrealizovali za finančnej pomoci z Úradu vlády SR. Zvlášť chcem poďakovať p. Tomkovi ( rodákovi z Drienice), ktorý s nami aktívne spolupracoval už od začiatku tejto myšlienky.


14.október 2018 Krása životu

Aj tento rok sa naša FSk ŠOMKA zúčastnila regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín pod názvom KRÁSA ŽIVOTU 2018 - 44. ročník, ktorá sa uskutočnila 14. októbra 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove. Na prehliadke účinkovali: folklórne skupiny a sólisti speváci z 24 obcí, v kategórii obradový folklór 9 FSk, v kategórii spevácke skupiny 23 speváckych skupín, v kategórii sólo, duo spev: 13 sólo spev, 4 duetá, spolu: cca 445 účinkujúcich.Chceme sa poďakovať členom FSk ŠOMKA za vzornú reprezentáciu obce a zároveň poblahoželať k úspechu, kde sa so svojím novým programom umiestnili v zlatom pásme.
Vyhodnotenie Krása životu 2018


thumblarge

13.október 2018 Šarišská heligónka

V sobotu dňa 13.10.2018 sa uskutočnil 11. ročník nesúťažnej prehliadky umelcov hrajúcich na heligónke. Počas hudobného „maratónu“ sa na pódiu obecného kultúrneho domu vystriedalo viac ako 100 účinkujúcich. Milým spestrením tohto ročníka bolo vystúpenie skupiny Janka Janíčka spolu s Hankou Servickou. Sála KD znova bola zaplnená do posledného miesta. Podujatie sa končilo v neskorých večerných hodinách. Touto cestou chceme poďakovať za finančnú podporu Prešovského samosprávneho kraja.


september 2018 Rozšírenie úseku miestnej komunikácie

Obci Drienica sa za aktívnej účasti p. Basára po dvojročnom úsilí podarilo rozšíriť nebezpečný úsek miestnej komunikácie medzi potokom a nehnuteľnosťou p. Basára. Obyvatelia obce vyšného konca bývajúci v tejto lokalite tak už môžu využívať bezpečnejší prechod týmto úsekom. Zároveň sa chceme poďakovať p. Basárovi za ústretovosť a kladný prístup k vyriešeniu problémového úseku. Túto stavbu sme zrealizovali z vlastných finančných prostriedkov.


13.7. - 16.7.2018 Jubilejné oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky o Wiśniewie

Zástupcovia obcí Drienica, Dubovica, Jakubovany, Uzovce a Hubošovce v rámci medzinárodnej spolupráce navštívili partnerskú Gminu Wisniew v dňoch 13.7. - 16.7.2018 . Návšteva sa konala pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o Gmine Wisniew. Okrem starostu obce našu obec zastupovali aj členovia FSk ŠOMKA. Svojimi vystúpeniami vzorne reprezentovala obec a náš región. Získala si Wisniewské publikum a záver vystúpenia absolvovala spolu s kolektívom z Wisniewa a pesničkou "A od Prešova". Veľmi pekne ďakujeme organizátorom za zorganizovanie akcie, za pozvanie a vrelé privítanie. Ďakujeme.
fotogaléria Gminy Wiśniew


jún 2018 Optická trasa Prešov - Sabinov - 096KO Lysá

V katastri obce začali výkopové práce na umiestnenie optického kábla pre potreby Orange Slovensko, a.s. v zmysle schváleného (PDF document) rozhodnutia. Trasa príchádza od priehrady cez Stročinec, Zadky, Kapusnice pokračuje cez rekreačnú oblasť k vysielaču na Lysej.


thumb4.november 2017 Voľby do VÚC

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:616
Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:252
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:247 pre predsedu/240 pre poslancov
Účasť voličov v %:40,90

výsledky za obec predseda∗∗∗poslanci

25.august 2017 Obnova pamätníka

V spolupráci obcí Drienica a Olejníkov a mesta Sabinov bol na Lysej hore obnovený pamätník účastníkom národnooslobodzovacieho hnutia z 2. svetovej vojny. V lokalite osadeného pamätníka došlo k spojeniu partizánskych skupín A. Nevského a L.P.Sýkoru. Pamätník bol slávnostne odhalený v 1974 roku no zub času na ňom zanechal svoje stopy a preto došlo k jeho obnoveniu a úcteniu si obetí 2. svetovej vojny.
spravodajsky šot TV JOJ/ 18. minúta


jún 2017 Cestná premávka v obci

Žijeme v dobe pre ktorú je charakteristická značná motorizácia spoločnosti a nevymyká sa ani naša obec. Preč sú časy keď nebolo potrebné v zime odhŕňať miestne komunikácie, pre dopravu postačovala hlavná cesta. Keďže nebolo áut nebolo potrebné ani značenie. Bezpečnosť cestnej premávky si však vyžaduje dodržiavanie stanovených predpisov. Nové dopravné značenie by preto malo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti premávky aj na miestnych komunikáciách. A keďže obcou prechádza aj nová cyklotrasa, jej značenie sa taktiež stalo súčasťou miestnych komunikácii.


10.jún 2017 Venujeme deň deťom

Slnečné sobotné dopoludnie bolo venované akcii spojenej s oslavou MDD. Množstvo hier a aktivít bolo spestrené ukážkami práce záchranných zložiek Horskej ZS, HaZZ a zdravotnej ZS.
Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.2017 Výstavba multifunkčného areálu

Obec tohto roku začala s veľkým upratovaní plochy za KD. Vyrovnaním terénu vznikla plocha pre budúce kultúrne spoločenské akcie obce. Keďže plocha vedľa KD nepostačuje kapacitne, rozhodli sme sa pre vytvorenie multifunkčnej plochy. Našou snahou je vysporiadať majetkovo priľahlý pozemok, na ktorom by malo vyrásť javisko pre kultúrne akcie obce. Pred javiskom chceme nainštalovať spevnenú plochu s odoberacími mantinelmi. Práve táto plocha by mala plniť funkciu multifunkčnej plochy: 1. športové ihrisko - počas roka futbal, volejbal, basketbal,.. v zime ľadová plocha. Momentálne sa zaoberáme s projektovým zámerom. Podkladom plochy by mal byť brúsený betón, alebo asfalt.2. Odobratím mantinelov vznikne veľká plocha, ktorá bude plniť úlohu miesta na sedenie, státie pred javiskom počas kultúrno spoločenských podujatí, miesta pre rôzne atrakcie.Stavebné práce budú realizované v rokoch 2017-2018. Všetko bude záležať na finančných prostriedkoch.
fotogaléria


máj-jún 2017

Obec v minulom roku odsúhlasila finančné prostriedky na rekonštrukciu ciest "Markoveň a Cesty k "Cerkvi". Spolu okolo 1800m2. Po ukončení súťaže v jarných mesiacoch, víťazná firma CBR Sabinov po podpísaní zmluvy pristúpila k začatiu prác. Postupne podľa výšky finančných prostriedkov chceme do budúcnosti zrekonštruovať aj ostatné úseky majetkovo vysporiadaných miestnych komunikácií. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


11.marec 2017 Pohár starostu obce Drienica

V rekreačnom stredisku Ski Drienica sa uskutočnil 1. ročník pohár starostu obce Drienica v disciplíne obrovský slalom v počte 65 účastníkov. Organizátormi predkov boli obec Drienica, lyžiarsky klub SAK Drienica - Lysa a lyžiarske stredisko Ski Drienica. Chceme poďakovať každému kto pomohol pri usporiadaní preteku. S pozdravom v zdravom tele zdravý duch. (PDF document) výsledková listina
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗... úradná tabuľa

... ochrana osobných údajov

... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce
prazdnyMAS Sabinovsko


... ako na to

... gréckokatolická farnosť

... SAD

... audio

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

rdrienica_23.jpg

Počasie Drienica - Svieti.com

Hedviga

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: