11.marec 2017 Pohár starostu obce Drienica

V rekreačnom stredisku Ski Drienica sa uskutočnil 1. ročník pohár starostu obce Drienica v disciplíne obrovský slalom v počte 65 účastníkov. Organizátormi predkov boli obec Drienica, lyžiarsky klub SAK Drienica - Lysa a lyžiarske stredisko Ski Drienica. Chceme poďakovať každému kto pomohol pri usporiadaní preteku. S pozdravom v zdravom tele zdravý duch. (PDF document) výsledková listina
∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗


23.október 2016 Mesiac úcty k starším

V rámci pokračovania tradície „Október – mesiac úcty k starším“, obec každoročne pozýva starších občanov obce na posedenie v KD. Na akcii vystúpil umelec Ján Repaský zo Sabinova. Pri tejto príležitosti obec odovzdala jubilantom malé upomienkové darčeky (uterák s logom obce)a všetkým dôchodcom obecné kalendáre. Kultúrny program obohatili vystúpenia škôlkarov z MŠ v Drienici, FsK Šomka. Po odovzdaní pamätných darov oslávencom pokračovalo stretnutie posedením pri občerstvení.∗∗∗ foto z akcie ∗∗∗


2.polrok 2016 Výstavba chodníka

V druhom polroku 2016 bola zavŕšená výstavba chodníka v azda najkomplikovanejšom úseku obce od Basalových po CBAčko. Z rozpočtu obce boli postupne zrealizované podkladové betonáže a obrubníky, neskôr zámková dlažba a zábradlie.


máj-jún-júl 2016 Rekonštrukcia elektrorozvodnej siete

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. zrealizovala ďalšiu etapu stavbu, ktorej účelom bola úprava jestvujúceho NN vedenia a domových prípojok v obci Drienica za účelom skvalitnenia dodávky elektrickej energie. Nevyhovujúce NN vedenie sa nahradilo projektovaným NFA2X 4x70+25 (závesný izolovaný kábel), podľa schváleného projektu.


11.jún 2016 MDD

Pod názvom Darujme deň deťom prebehla v okolí krytej plavárne akcia spojená s oslavou MDD. Už tradičné súťaženie bolo spestrené ukážkami práce záchranných zložiek Horskej ZS, Polície, HaZZ a zdravotnej ZS.
Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.


2016 Zmena územného plánu obce

V tomto roku sa začínajú práce na zmene územného plánu obce. V súvislosti s tým prosíme občanov obce o zasielanie návrhov, podnetov a pripomienok k pripravovanej zmene. Viac informácií v kancelárií obecného úradu. ∗∗∗ aktuálny územný plán ∗∗∗5.marec 2016 Voľby do NR SR

∗∗∗
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:635
Počet voličov , ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:444
Počet platných odovzdaných hlasov spolu:438

∗∗∗ odpis zápisnice ∗∗∗

6.február 2016 13. ples obce Drienica

Dobrá muzika, občerstvenie, bohatá tombola a celkovo dobrá nálada boli lákadlami už 13. plesu obce Drienica. Ples zahájil starosta obce a následné úvodné melódie hudobnej skupiny Rolland z Čirča. Program spestrili svojim vystúpením mladí hudobníci z obce. Chvíle napätia pri tombole a potom už len tancovačka kto koľko vydržal. A záverečné zhodnotenie: bolo dobre možno bude ešte lepšie. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


23.január 2016 Tradičná dedinská zabíjačka

Po roku sme sa opäť stretli pri tradičnej obecnej zabíjačke. To čo bolo pre staršie generácie bežnou súčasťou života sa pre tých mladších už stáva len tradičnou spomienkou na časy minulé. Mrazivé ráno neprilákalo síce veľa zvedavcov ale popoludní to už ožilo. Tí čo si privstali tak mali možnosť sledovať šikovnosť mäsiarov od počiatočných prác no a tí ostatní už len výsledky ich práce. O spestrenie jedálnička sa postarali aj hostia z Ukrajiny. Pre tých vytrvalých, a bolo ich dosť, ešte aj zábava v rytmoch skupiny Lysanka. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


júl - august 2015 Modernizácia viacúčelového objektu v obci Drienica

Investičný zámer modernizácie tohto viacúčelového objektu vznikol už v roku 2011, kedy obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu stavby a obec zároveň podala Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav na príslušný stavebný úrad. Zateplenie a celková modernizácia exteriérov objektu s cieľom zvýšenia jeho energetickej účinnosti boli realizované z prostriedkov Environmentálneho fondu a obce Drienica. Projekt neriešil interiér budovy, nakoľko tieto výdavky by boli ako neoprávnené pre obec. V rámci realizácie projektu boli vykonané nasledovné navrhované činnosti: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena strešnej krytiny, výmena pôvodných okien a vchodových dverí. Celkové náklady na projekt: 182.669,65 €. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗


jún - júl 2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Vďaka Operačnému programu EÚ Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa v obci Drienica zrealizoval projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorého cieľom je znížiť energetickú náročnosť a zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácie jeho intenzity.(PDF document) info tabuľa


7.jún 2015 Oslava MDD

S týždňovým oneskorením ale predsa sme sa opäť stretli pri oslavách MDD v areáli viacúčelového ihriska. Horúce júnove slnko a množstvo pohybových aktivít poriadne zapotili nielen súťažiace deti ale všetkých prítomných. Ešteže bol zabezpečený dostatok tekutín.Za dobré výkony primeraná odmena a tí najlepší ešte trocha viac. Do fotogalérie boli pridané momentky z akcie.


7. máj 2015 70. výročie ukončenia 2.svetovej vojny

Spomienková slávnosť k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny sa začala lampiónovým sprievodom tých najmenších, následne bol ku krížu padlých vo vojnách pred miestnym chrámom položený spomienkový veniec a vykonaná panychída za padlých vo vojnách. Na miestnom cintoríne na hrob partizána bol taktiež položený spomienkový veniec. Slávnosť bola ukončená modlitbou za zomrelých a poďakovaním zástupcu starostu obce.


thumb15.november 2014 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

starosta obce - Igor Birčák, Ing., SMER-SD
poslanci Obecného zastupiteľstva:
Miroslav Fech,SMER-SD, Miroslav Palenčár, SMER-SD, Jozef Kunák, SMER-SD, Milan Malcovský, SMER-SD, Pavol Olejár, SDKÚ-DS, Štefan Beňadik, Strana zelených, Dušan Šimko, SMER-SD podrobnejšie výsledky


28.jún 2014 Deň obce 2014

Stretnutie občanov, rodákov a priateľov obce sa opäť podarilo. Toto mohli skonštatovať všetci účastníci kultúrno-spoločenskej akcie Deň obce Drienica 2014. Tradičná spoločná príprava jedál, 2. ročník cykloturistiky, množstvo súťaží pre detí ale aj dospelých, hudba cimbalovej muziky Javor, vystúpenie folklórnej skupiny Šomka, predstavenie mladých talentov jednoducho každý si mohol nájsť to svoje. Pozrite si aj ∗∗∗fotogalériu∗∗∗ akcie.


marec 2014 Regulácia potoka

Obec Drienica realizuje dopytovo orientovaný projekt:„Úprava Drienického potoka - Drienica - protipovodňová ochrana“. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú ochranu obce Drienica pred povodňami realizáciou preventívnych opatrení s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. ∗∗∗ fotogaléria ∗∗∗... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce
prazdnyMAS Sabinovsko


... audio

... gréckokatolická farnosť

... kalendár

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_53.jpg

kniha obrazok
Počasie Drienica - Svieti.com

Marek

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
Celkom: 226481
Dnes: 56
Online: 7