História školstva

Školská reforma Márie Terézie Ratio educationis z r. 1777 ustanovila založiť pri každej fare pre roľnícky ľud základnú školu s tromi vyučovacími predmetmi : čítanie, písanie, rátanie. Tak v roku 1778 vznikla v obci gréckokatolícka cirkevná škola.

Pôvodná budova školy bola drevená, pod jednou strechou s kantorským bytom. V r. 1905 gréckokatolícka cirkev vystavila murovanú budovu s jednou učebňou a kabinetom. Osobitne bol postavený kantorský – učiteľský dvojizbový byt s kuchyňou. V r.1962-1963 Okresný stavebný podnik v Sabinove vykonal generálnu opravu budovy. V súčasnosti je učiteľský byt prerobený na školskú družinu a jedáleň.

Na škole od jej vzniku sa vyučovalo rôznymi jazykmi. Do vzniku ČSR miestnym dialektom a po maďarsky. Od r. 1922 dialektom a po slovensky, od r.1930 po slovensky, od 22.04.1945 po rusky, od 1.04.1955 po ukrajinsky a od 07.09.1960 po slovensky.

V závislosti od vyučovacieho jazyka menil sa i názov školy:

  • 1778-1945 Gréckokatolícka ľudová škola Šom
  • 22.04.1945 Štátna ruská ľudová škola Šoma
  • 01.09. 1948 Ruská národná škola Drienica
  • 01.04.1955 Ukrajinská národná škola Drienica
  • 07.09.1960 Základná deväťročná škola Drienica, 1.- 5.ročník
  • súčasnosť Cirkevná základná škola bl. Vasiľa Hopka (1.– 4.ročník)

Na škole počas jej existencie pôsobila plejáda učiteľov. Od založenia školy do r. 1922 to boli postupne : Ján Andraško, jeho syn Andrej Andraško, Vasiľ Čisarik, Vasiľ Duda, Peter Szatmary, Štefan Andraško, Eugen Andraško.

Ďalšími správcami – riaditeľmi školy boli : Štefan Prusák, Andrej Mikluš, Alexander Hodobay, Ján Székely, Juraj Maľcovský, Mgr. Alexander Babjak, Mgr. Anna Olejárová, Mgr. Dagmar Funtaľová

kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_24.JPGDana/Danica

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: