Rodáci z obce

... foto J8n Bir48k Profesor MUDr. Ján Birčák, CSc.– nestor slovenskej pediatrie
prof. MUDr. Ján Birčák, CSc. sa narodil v Drienici v roku 1923. Stredoškolské štúdium absolvoval na klasickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. V roku 1950 bol promovaný na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po promócii pôsobil v Oblastnej nemocnici v Michalovciach. Po absolvovaní predlženej vojenskej služby rokoch 1951 – 1956 v Bratislave nastúpil na I. detskú kliniku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, na ktorej potom pôsobil 55 rokov. Od roku 1975 do roku 1989 ju viedol ako prednosta.
prof. Birčák, vďaka svojej húževnatosti, pracovitosti a vytrvalosti zúročil vrodené danosti, ako sú talent, bystrosť a pohotovosť úsudku, nekonvenčnosť, zmysel pre novátorstvo a pokrok. Vypracoval sa na všestranne orientovaného pediatra, vynikajúceho odborníka v hematológii, endokrinológii, kardiológii, pneumológii, ktorý sa cielene zameral najmä na zdravotnú problematiku detí v období dospievania. Jeho odborné, vedecké a pedagogické aktivity boli veľmi rozsiahle. Bol autorom viac ako dvesto odborných prác, publikovaných doma i v zahraničí. Ako prvý v Československu použil spiroergometrickú metódu k hodnoteniu výkonnosti kardiorespiračného systému u detí v období dospievania. Použil ako prvý aj metódu rozpísaného výdychu vitálnej kapacity. Taktiež metódu mikrokatetrizácie srdca u detí s vrodenými srdcovými chybami. Ako prvý u nás diagnostikoval dyserytropoetickú anémiu a Gardnerov-Diamondov syndróm autoerytrocytovej senzibilizácie. Mnoho rokov sa venoval problematike dospievania a poruchám príjmu potravy, osobitne mentálnej anorexii.
V roku 1971 sa stal vedúcim Katedry pediatrie I. Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ako vysokoškolský profesor a klinický pracovník spĺňal aj náročný princíp, ako ho on sám pomenoval – princíp tzv. trojjedinosti akademického klinického pracovníka, čo znamená byť výborným učiteľom, výborným klinikom a výborným výskumníkom. On to dosiahol.
Počas svojej aktívnej činnosti zastával mnohé významné funkcie. Medzi inými bol dlhoročným krajským odborníkom pre pediatriu, dlhoročným predsedom Slovenskej pediatrickej spoločnosti a alternujúcim predsedom Československej pediatrickej spoločnosti.
Za svoju prácu dostal mnohé vyznamenania a ocenenia. K obzvlášť cenným patrí celoštátna Hálkova cena za funkčné vyšetrovanie v detskej kardiológii, zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti „Propter merita“, čestné členstvo v Československej kardiologickej a Československej pediatrickej spoločnosti, a mnohé ďalšie.
V osobnosti profesora Birčáka sa spájali črty múdreho a empatického detského lekára a vynikajúceho pedagóga s neopakovateľnými a nezabudnuteľnými prednáškami. Pre svojich študentov bol a zostane príkladom v lekárskej etike a empatii v každodennom živote, obzvlášť pre jeho citlivý prístup a vždy otvorené srdce k utrpeniu chorých detí.
Profesor Birčák bol ženatý, mal 2 deti. Zomrel v Bratislave 5. septembra 2011 vo veku 88 rokov.

Spracoval: Ing. Štefan Birčák


... úradná tabuľa

... ochrana osobných údajov

... COVID 19

... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce
prazdnyMAS Sabinovsko


... ako na to

... gréckokatolická farnosť

... cestovné poriadky

... audio/video

kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_25.JPG


Jela

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: