Vysťahovalectvo

Chudoba začiatku 19. storočia priniesla masové vysťahovalectvo a nebolo tomu inak ani v našej obci. Potomkovia Jána Malcovského uchovávajú cenné listiny, ako spomienku na tieto časy a prostredníctvom týchto stránok ich sprístupňujú širokej verejnosti.

Je potrebné ešte spomenuť rok 1947 kedy došlo opäť k masovému vysťahovalectvu na Ukrajinu

vysťahovalecký pas

vysťahovalectvo vysťahovalectvo vysťahovalectvo vysťahovalectvo
Zachované listiny p. Malcovského

... úradná tabuľa

... ochrana osobných údajov

... COVID 19

... naší partneri

Wisniew Perečin Dubovica Hubošovce Šarišské Sokolovce Jakubovany Uzovce
prazdnyMAS Sabinovsko


... ako na to

... gréckokatolická farnosť

... cestovné poriadky

... audio/video

kalendár

... kalendár

... knihy

kniha obrazok

... domáce

... slovenské


... multifunkčné ihrisko

Po/Pi - mimo prázdnin a sviatkov
07:00-13:00 - žiaci MŠ, individuálna rezervácia
13:00-18:00 - mládež do 18 rokov
18:00-22:00 - nad 18 rokov
Po/Pi - prázdniny a sviatky
07:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov
So/Ne
07:00-12:00 - nad 18 rokov
12:00-17:00 - mládež do 18 rokov
17:00-22:00 - nad 18 rokov


... z nášho chotára

drienica_26.JPG


Jela

Obec Drienica
Obecný úrad 168
083 01 Sabinov
ks.acineird@cebo
ks.acineird@acineird
tel:051/4584222
fax:051/4584222
počet prístupov: